IKKE SEND OSS TILBAKE TIL START!

LykkeEnhet for Traumebehandling ved Betania Malvik skulle hjelpe pasienter som sliter med traumer etter gjentatte seksuelle overgrep. Tirsdag 8. april 2014 ble det bestemt at tilbudet skal legges ned.

I fjor sto jeg fram i A-magasinet angående ECT og min erfaring i psykiatrien og ikke minst den gode behandlingen som endelig gjorde meg bedre.

Jeg ble mye bedre etter å ha vært på Betania Malvik, etter å ha fått jobbet med den tunge bagasjen jeg hadde med meg etter flere års overgrep som barn. Det var på Betania jeg ble møtt og sett, og endelig ble forstått. Jeg hadde lov til å snakke om opplevelsene mine, fikk tid på meg, bygget opp tillit og trygghet. Ble gradvis sterkere. Forsto at dette var det som måtte til for å bli bedre. Og etter år med hard og intensiv jobbing har jeg tatt mange steg i riktig retning. Nå har jeg kommet meg ut i jobb og fortsetter lærlingetiden min som frisør, alt takket være jobben jeg har gjort, men ikke minst støtten og hjelpen fra alle de ansatte ved Betania for å ha kommet dit!

Tirsdag 8. april 2014 sendte Helse Midt-Norge ut en pressemelding om at nå skal traumetilbudet legges ned.

Helse- og omsorgsministeren sa tirsdag at oppdragsdokumentet til Helseregionene sier tydelig at HMN skal sørge for at det er etablert nye tilbud til oss, før eksisterende spesialtilbud legges ned. Det har de heller ikke gjort. Men administrasjonen i Helse Midt-Norge skal prøve å selge et annet tilbud til oss, ett tilbud på 5 dager. Tror dere at det kan erstatte ett 10-ukers sammensatt behandlingstilbud som vi vet er effektivt?

Torsdag 10. april 2014 ble saken lagt fram som en orienteringssak for styret i Helse Midt-Norge. På styremøtet sa Henrik Sandbu, kst. direktør for helsefag i Helse Midt-Norge, at det var viktig at brukerne skulle bli tatt godt vare på i påsken, etter han hadde hørt at mange brukere var fortvilet. De sa de hadde tatt kontakt med både Betania og St. Olav Hospital, slik at påsken skulle bli lettere. Dette ble heller ikke gjort!

Nå står veldig mange på bar bakke; vi vet ikke hva vi skal gjøre. Tryggheten og hjelpen vi har fått til nå forsvinner bare. Vissheten om at Betania kun bare var en telefonsamtale unna, både natt og dag, det hjalp mange til å fungere hjemme etter endt behandling. Da kunne du få en prat med en av de menneskene som hadde gitt oss tid, trygghet og tillit, de som ikke ga oss opp, de som hele tiden hadde troen på oss!

Og hvis vi trengte litt mer noen ganger kunne vi ringe eller sende en mail for å høre om Pusterommet var ledig, et lavterskeltilbud med 4 sengeplasser i inntil 2 uker, for rett og slett å få et lite pusterom. Da kunne vi få hjelp med søvn, hente tryggheten tilbake eller å få prate ut med gode mennesker som vet hva dette med seksuelle overgrep handler om. De har spisskompetanse hele gjengen. De ser på oss som mennesker; vi er likeverdige. Det var ingen skam å gråte lengre og ingen skam å bli sint for urett. Alt var normale reaksjoner på å være et menneske, et HELT menneske, på unormale hendelser vi hadde med oss fra tidligere i livet. DETTE HJALP OSS DET! Men nå har vi INGENTING! Hvorfor tar dere fra oss det som hjelper? Hvorfor kan vi ikke få beholde den? Har vi ikke blitt krenket nok?

Så igjen må vi brukerne kjempe for våre rettigheter. Hvorfor skal det være så vanskelig? Når traumebehandlingen ved Betania Malvik nå legges ned mister mange sin fremtid og håpet i sitt liv. Hjelp oss! La traumetilbudet leve. Ikke send oss tilbake til start

Christina Olsen