Den BESTE behandling

Helt forferdelig! Helse Midt Norge er noen pyser! Legge ned et så bra tilbud, kun pga en klagesak! Hvor mange klager ikke på behandling i det offentlige og ved DPSèr landet rundt! Og hvor mange tar ikke selvmord når de er under den type behandling? Og hva med ALLE de som ikke føler at det offentlige kan tilby bra og riktig behandling for dem som overgrepsutsatt? Dette er en sorgens dag!

Betania har slik jeg og mange med meg ser det, den BESTE behandling for vår gruppe. En plass å puste ut, skjerme seg fra omverden når man får behandling, bli møtt og forstått og få TID! Nok tid! For vår gruppe vil det sjelden funke med 45 minutt psykologhjelp i uka. Prate om det vonde (men uten å få reagere/føle), og så måtte skru igjen og holde alt inne til neste ukes 45 minutt. Det trengs døgnbehandling til! Og det trengs spesialutdannede folk og nattevakter! Folk som tør å ta tak i dritten og stå i det sammen med pasienten. Dette
er så tragisk at jeg har ikke ord! Glad for at jeg rakk å få hjelp på Betania før det blir nedlagt, men trist for alle som nå ikke får muligheten. Jeg var der i 2006 og har fått et nytt liv! Tøft når det sto på, men så absolutt verdt det!

Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke hadde vært i livet lenger om det ikke var for at jeg mottok denne livsnødvendige behandlingen på Betania og ble møtt med slik varme, godhet, forståelse , kunnskap, erfaring og respekt. Jeg skammer meg over Helse Midt Norge og skammer meg over Norge generellt. Tenk at vi ikke har kommet lenger enn dette i 2014! Jeg husker når traumetilbudet ble åpnet og det kom respons fra andre land i verden som beundret oss som fikk til å starte opp dette tilbudet og som ville lære av oss og starte opp lignende i sine land. Vi var da langt fremme ift behandling for overgrepsutsatte. Nå går vår verden bakover og vi står uten tilbud. Forferdelig å tenke på. Igjen er det de utsatte som må lide, som ikke blir hørt, sett og respektert. Dere tar fra oss et tilbud vi selv ønsker og trenger. Og gjør det dere synes er “best” for oss. Uten at vi blir hørt! Feighet! Jeg gremmes og skjemmes og synes synd i alle overgrepsutsatte i dag! Dere tråkker på oss igjen og igjen! Sender en stor klem til alle som har jobbet for at traumeenheten skulle bestå, alle ansatte og alle som har mottatt behandling der og alle som ønsket seg behandling der! Vi fikk 8,5 år og bare tenk på hvor mange liv som har
blitt reddet og hvor mange som er strålende fornøyde! Synd ikke det kommer frem i media!