Å ønske seg et bedre liv

http://www.dreamstime.com/stock-photo-woman-touching-beach-sand-image5437820I over ti år har Traumeenheten ved Betania gjort det som offentlig psykiatri har unnlatt å gjøre: De har latt voksne som ble seksuelt misbrukt som barn få bearbeide traumene sine under forutsigbare rammer som døgnpasienter. At behandlingstilbudet alltid har hatt venteliste betyr at det er etterspurt, at det dekker et behov.

Kritikk fra Helsetilsynet og tendensiøse avisoppslag, har ført til nedleggelse av tilbudet. Familien til ei jente som tok livet sitt ett år etter innleggelse, mente Traumeenheten hadde opptrådt uansvarlig.

Det er forståelig. Siden 2011 har 16 personer tatt livet sitt mens de var under behandling ved Stavanger Universitetssjukehus. Det er mest i landet. Helsetilsynet har krevd tiltak, ingen har krevd nedleggelse. Det er også forståelig. Skulle en helseinstitusjon bli nedlagt når alvorlige avvik forekommer, ville vi hatt få slike institusjoner igjen her til lands.
Continue reading

IKKE SEND OSS TILBAKE TIL START!

LykkeEnhet for Traumebehandling ved Betania Malvik skulle hjelpe pasienter som sliter med traumer etter gjentatte seksuelle overgrep. Tirsdag 8. april 2014 ble det bestemt at tilbudet skal legges ned.

I fjor sto jeg fram i A-magasinet angående ECT og min erfaring i psykiatrien og ikke minst den gode behandlingen som endelig gjorde meg bedre.

Jeg ble mye bedre etter å ha vært på Betania Malvik, etter å ha fått jobbet med den tunge bagasjen jeg hadde med meg etter flere års overgrep som barn. Det var på Betania jeg ble møtt og sett, og endelig ble forstått. Jeg hadde lov til å snakke om opplevelsene mine, fikk tid på meg, bygget opp tillit og trygghet. Ble gradvis sterkere. Forsto at dette var det som måtte til for å bli bedre. Og etter år med hard og intensiv jobbing har jeg tatt mange steg i riktig retning. Nå har jeg kommet meg ut i jobb og fortsetter lærlingetiden min som frisør, alt takket være jobben jeg har gjort, men ikke minst støtten og hjelpen fra alle de ansatte ved Betania for å ha kommet dit!
Continue reading

Skrik som roper etter liv

Her sitter vi i en verden som sliter med å tro på våre sinnsyke historier. Men for oss er de ikke sinnsyke. De er en del av vår verden. De er en del av det menneske vi er. Men det menneske er ikke like hel, som mange andre er. Vi har en sykdom som mange ikke ser eller skjønner. Ja, hvorfor er det slik? Jo, det er fordi noen sprengte våre grenser. Det lille barnet som skulle vokse opp i trygghet og harmoni, opplevde at noen forstyrret det.

Det var med stille munn vi tiet om det som skjedde. For hva ville skje hvis mor eller far fikk vite om hva som skjedde i de hemmelige rom? Vi gikk til samtaler, men vi holdt kjeft. Hvis ikke, kunne det bli vondt for mor eller far. Og ingen måtte jo skade dem.

Etter hvert vokste vi opp. Vi så oss selv i speilet og tenkte “Gud så stygg jeg er”. Men vi visste ikke helt hvorfor vi syntes det. Vi følte at alle andre også så på oss som stygge. Vi vasket oss i dusjen til blodet fløyt, men vi ble ikke renere eller penere.
Continue reading

Å lete etter gull

GullpannePå traumeenheten ved Betania Malvik skyller de bort skam og fortvilelse. De finner fram til det gyllne, vakre og rene som alltid har vært der.

I forskjellige elver på Finnmarksvidda har de lett etter gull siden 1866. Gullvaskere fylte de store vaskefatene med grus, og brukte det klare elvevannet til å skylle steinkornene bort. Igjen lå små korn av gull. De har funnet gull i elvegrusen som tilsvarer vekta til et helt menneske. Gullveteranene har et ordtak: “Gull er der du finner det”. Noen mener ordtaket betyr at du må vite hvor du skal lete for å finne gull.

Men leter vi etter gull i det norske helsevesenet? Et ensidig fokus på sykdom og diagnose skaper en søken etter det syke. For gullveteranene ville et slikt syn ikke gi mening i det hele tatt. I stedet for å lete etter gull, ville gullvaskeren måtte sortere bergarter. Han ville sitte i elva med en norm, en fasit, over hva som burde finnes i vaskefatet. Og alle mangler ved grusen ville bli nøyaktig og effektivt notert ned, sortert og gruppert. Det ville ta lang tid: ett korn her og ett korn der. Det vil koste mye penger og gi lite gull.

Er det ikke mer effektivt å lete etter det vi vil ha i stedet? Om det er gull eller det friske i mennesket?
Continue reading

Den BESTE behandling

Helt forferdelig! Helse Midt Norge er noen pyser! Legge ned et så bra tilbud, kun pga en klagesak! Hvor mange klager ikke på behandling i det offentlige og ved DPSèr landet rundt! Og hvor mange tar ikke selvmord når de er under den type behandling? Og hva med ALLE de som ikke føler at det offentlige kan tilby bra og riktig behandling for dem som overgrepsutsatt? Dette er en sorgens dag!

Betania har slik jeg og mange med meg ser det, den BESTE behandling for vår gruppe. En plass å puste ut, skjerme seg fra omverden når man får behandling, bli møtt og forstått og få TID! Nok tid! For vår gruppe vil det sjelden funke med 45 minutt psykologhjelp i uka. Prate om det vonde (men uten å få reagere/føle), og så måtte skru igjen og holde alt inne til neste ukes 45 minutt. Det trengs døgnbehandling til! Og det trengs spesialutdannede folk og nattevakter! Folk som tør å ta tak i dritten og stå i det sammen med pasienten. Dette
er så tragisk at jeg har ikke ord! Glad for at jeg rakk å få hjelp på Betania før det blir nedlagt, men trist for alle som nå ikke får muligheten. Jeg var der i 2006 og har fått et nytt liv! Tøft når det sto på, men så absolutt verdt det!
Continue reading